Om oss

Vi kan certifiering och kontroll inom fordonsbranschen. Besiktningscertifiering levererar vi på plats i era lokaler och våra duktiga konsulter finns över hela landet.

Kylcertifiering kan vi leverera på flertal orter i Sverige.

Verkstad & Besiktningsteknik 

Vi utför certifiering inom området besiktningsteknik och kylteknik KAT V fordon.

Vi arbetar för att skapa god trafiksäkerhet och nöjda, framgångsrika kunder.

Vår affärsidé är att leverera rätt kvalité till rätt pris för att hjälpa kunden uppnå sina kompetenser och kvalitetsmål. Vi har kunder i hela landet och våra framgångsfaktorer är att vi är flexibla och lyhörda för våra kunders behov.

Vi arbetar med uppdrag inom fordonsbranschen, spritt över hela landet. Tillsammans har man lång gedigen erfarenhet och kunskap inom både utbildning och certifiering och kontrollverksamhet.

Vi har nära samarbete med EcoTech som levererar ledningssystem och affärsutveckling inom bland annat fordonsbranschen.

Ackrediterade av Swedac

Vårt arbete ska alltid genomsyras av oberoende och opartiskhet. 

Vi är idag ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012 och verifierar kompetensen för besiktningstekniker enligt TSFS 2017:53 för samtliga k-klasser.

För kyltekniker verifierar vi detta genom en kompetensmatris samt EU 2015/2067 och SFS 2016/1128.

Code of Conduct

Vår Code of Conduct beskriver hur vi förhåller oss till mänskliga rättigheter och affärsförhållanden, etik, principer och miljö. 

    Är du mer intresserad av vårt miljöarbete? Läs vår miljöpolicy här!

    Certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

    © Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2024