Certifiering och utbildning av besiktningstekniker

Vi kan certifiera och förmedla utbildning. Vi genomför även kontroller inom fordonsbranschen. Vi levererar på plats i era lokaler och våra duktiga konsulter finns över hela landet.

Våra tjänster

Vi har anställda som arbetar med uppdrag inom fordonsbranschen över hela landet. Tillsammans har vi lång erfarenhet och kunskap inom både utbildning, certifiering och kontrollverksamhet.

Ackrediterade av Swedac

Vårt arbete ska alltid genomsyras av oberoende och opartiskhet. 

Vi är idag ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012 och verifierar kompetens enligt TSFS 2017:53 på samtliga k-klasser. 

Redo att sätta igång?

Utbildning, certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

© Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2021