Certifiering och utbildning av besiktningstekniker

Vi kan certifiera och förmedla utbildning. Vi genomför även kontroller inom fordonsbranschen. Vi levererar på plats i era lokaler och våra duktiga konsulter finns över hela landet.

Våra tjänster

Vi har anställda som arbetar med uppdrag inom fordonsbranschen över hela landet. Tillsammans har vi lång erfarenhet och kunskap inom både utbildning, certifiering och kontrollverksamhet.

Utbildning av besiktningstekniker

Våra lärarledda kurser består av en blandning av teori och praktik. Vi genomför utbildningar på plats i era lokaler.

Certifiering av besiktningstekniker

Vi certifierar besiktningstekniker och säkerställer att de utför sitt arbete på rätt sätt och med hög kvalité.

Godkänd Bilverkstad

Verkstad & Besiktningsteknik AB är godkända att utföra årlig kontroll och stickprovskontroller åt Godkänd Bilverkstad. 

Ackrediterade av Swedac

Vårt arbete ska alltid genomsyras av oberoende och opartiskhet. 

Vi är idag ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012 och verifierar kompetens enligt TSFS 2017:53 på samtliga k-klasser. 

Redo att sätta igång?

Utbildning, certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

© Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2021