Godkänd Bilverkstad

Verkstad & Besiktningsteknik AB är godkända att utföra årlig kontroll och stickprovskontroller åt Godkänd Bilverkstad.

För en tryggare och bättre bransch 

Godkänd Bilverkstad är ett gemensamt branschinitiativ mellan Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) för kvalitetssäkring på en miniminivå av verkstadens förmåga. Till grund för att införa kvalitetsstandarden ligger kundkritik, kritik från både media, konsumentföreträdare och politiker.

Godkänd Bilverkstad ska säkerställa en fackmässig reparation och att verkstaden är ett seriöst företag som uppfyller de lagar och regler som verksamheten omfattas av. Ledord är kundtrygghet, förtroende och konkurrens på lika villkor.

Enligt branschens – MRF och SFVF – överenskommelse med konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund och Konsumentverket (2014) ska alla verkstäder vara igång med processen, påbörjat stickprovskontroller, att bli Godkänd Bilverkstad (GBV) senast 2019-12-31.

Kravspecifikation (kravdokument GBV) för kontrollföretag för att utföra årlig kontroll eller årlig kontroll samt stickprov för GBV finns på www.godkandbilverkstad.se

VBTeknik är godkända att utföra årlig kontroll och stickprovskontroller.

Vill du veta mer?

Certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

© Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2024