Certifierad Verkstad

Certifierad Verkstad är en standard framtagen av SFVF och olika organisationer som ingår i SFVF. 

Vi hjälper dig att bli en certifierad verkstad

Standarden ställer krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd samt medarbetares kompetensutveckling. Ett ytterligare krav är att man följer lagar och föreskrifter som krävs inom motorbranschen.

Vill du veta mer?

Certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

© Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2024