Certifiering av kyltekniker för kategori V

Vi erbjuder certifiering av kyltekniker KAT V för fordon. Verkstad och besiktningsteknik säkerställer att era anställda som blir certifierade av oss utför sitt arbete på rätt sätt och med en hög kvalité.

Certifiering 

Personcertifiering är ett sätt att verifiera kompetens. Vi är ackrediterat av Swedac att utföra certifiering av besiktningstekniker och av kyltekniker i fordonsbranchen

All certifiering under ackreditering sker under tillsyn av SWEDAC och följer internationella standarder.

Så certifieras en kyltekniker

Examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt och korrekt sätt.
Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till bolagets tjänster på lika villkor.
De delar av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från delar av verksamheten som sker utan ackreditering.

VBTeknik examinerar endast på servicestationer.

 

Vår policy

  • Vår tjänst skall karaktäriseras av god kvalitet och flexibilitet
  • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitén
  • Att leverera rätt tjänst i rätt tid till rätt pris för att tillgodose kundens behov
  • Vårt arbete skall alltid genomsyras av oberoende och opartiskhet

Ladda ned dokument

Här kan du ladda ned all nödvändig information angående certifiering.

Har du fler frågor eller funderingar angående certifiering rekommenderar vi att du kontaktar oss så går vi igenom allt tillsammams. 

Vill du veta mer?

Information till sökande för kyltekniker

Information om certifiering av kyltekniker.

Ansökan om personcertifiering kyltekniker

Ansökan om personcertifiering kyltekniker.

Prislista kyltekniker

Aktuell prislista över kylcertifieringar kategori V.

Certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

© Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2024