Kvalitetssäkrad verkstad

Få hjälp med en ökad effektivisering och kvalitetsförbättring för din verkstad.

Effektivisera er verkstad

Vi har en filosofi att ständigt se möjligheter till effektivisering, kvalitetsförbättring, vilket ger en ökad lönsamhet och är en central roll i produktionen. För att uppnå detta krävs ett flöde från det att kunden lämnar sitt fordon till leveransen av fordon.

För detta krävs minimala staber, flexibel personal, högt utnyttjande av lokaler, korta omställningstider, minimala förråd och mellanlager samt låga kvalitetsbristkostnader.

Så designar vi en verkstad

 • All personal engageras i utvecklingsarbetet.
 • Arbetet syftar hela tiden till att eliminera produktivitetsförluster och kvalitetsbristkostnader, kapitalbindningar och störningar.
 • Vi bygger i vårt ritprogram och beskriver med 3D-bilder och text hur vi kan optimera er verkstad.
 • Vi sätter nya rutiner gällande nya byggnationer som följs av samtliga på företaget.

Kvalitetsstandarden omfattar olika huvudområden:

 1. Organisation
 2. Avtal
 3. Lagar och föreskrifter
 4. Ekonomi
 5. Personal
 6. Teknik, struktur och rutiner
 7. Kontroll av verkstadens aktiviteter

Godkänd bilverkstad har också krav på kvalitetskontroller. VBTeknik kan ombesörja via Verkstad & Besiktningsteknik att utföra den årliga kontrollen och stickprovskontroller på utförda kunduppdrag.

Vi anpassar oss alltid efter varje unika företags helhet och detaljer. Tillsammans med företaget skapar vi därför en affärsutveckling som fungerar i praktiken. Kort sagt – vi leder företag till en lönsam och effektiv affärsverksamhet med mätbara strategiska mål på alla plan.

Vill du veta mer?

Certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

© Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2024