Kvalitetssäkrad Skadeverkstad

Verkstad och besiktningsteknik är av MRF och Bilsweden godkänt kontrollföretag för skadereparationer.

Kontroller av skadeverkstäder 

Standarden är framtagen av MRF och Bilsweden med syfte att säkerställa fackmässiga och trafiksäkra skadereparationer: Riktlinjerna berör organisationens policy, mål och mätkriterier.

 

Säkerställa kvalitén

Riktlinjerna ska bidra till att säkerställa kvaliteten på företagets/organisations produkter och tjänster omfattande organisatorisk struktur, ansvar och aktiviteter men också med avseende på kundnytta. Det finns fördelar med att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet till ett integrerat verksamhetssystem.

 

Mer information

Bakom branschstandarden står försäkringsbolagen IF, Folksam och Dina försäkringar. Mer information om standarden finns att ta del av via http://riktlinjerskadeverkstad.com/

 

Vill du veta mer?

Certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

© Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2024