Certifiering av besiktningstekniker

Vi erbjuder certifiering av besiktningstekniker och säkerställer att era anställda utför sitt arbete på rätt sätt och med hög kvalité.

Certifiering 

Personcertifiering är ett sätt att verifiera kompetens. Vi är ackrediterat av Swedac att utföra certifiering av besiktningstekniker i fordonsbranchen. 

All certifiering under ackreditering sker under tillsyn av SWEDAC och följer internationella standarder.

Så certifieras besiktningspersonalen

Examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt och korrekt sätt.
Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till bolagets tjänster på lika villkor.
De delar av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från delar av verksamheten som sker utan ackreditering.

 

Vår policy

  • Vår tjänst skall karaktäriseras av god kvalitet och flexibilitet
  • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitén
  • Att leverera rätt tjänst i rätt tid till rätt pris för att tillgodose kundens behov
  • Vårt arbete skall alltid genomsyras av oberoende och opartiskhet

Ladda ned dokument

Här kan du ladda ned all nödvändig information angående certifiering.

Har du fler frågor eller funderingar angående certifiering rekommenderar vi att du kontaktar oss så går vi igenom allt tillsammams. 

Vill du veta mer?

Ansökan om personcertifiering

Ansökan om personcertifiering som besiktningstekniker enligt TSFS 2017:53.

Information till sökande

Information om certifiering av besiktningstekniker av fordon.

Prislista

Aktuell prislista över våra samtliga certifikat.

Avtal

Detta avtal tecknas mellan dig som blivande besiktningstekniker och certifieringsorganet Verkstad & Besiktningsteknik i Mälardalen AB.

Klagomålshantering

Informationsblad klagomål/överklagan

Utbildning, certifiering och kontroll inom fordonsbranschen.

© Verkstad & Besiktningsteknik AB | 2022